Hyresvillkor - Sammanfattning

Hyrestagaren

- Är ansvarig för utrustningen under hyresperioden och använder den enbart till camping- och friluftsliv, ej fester och tillställningar om ej överenskommet.

- Är ansvarig för att ha den kunskap som krävs för att hantera utrustningen i de miljöer de är avsedda att användas.

- Är 18 år eller äldre, rökfri inomhus och har inte med sig husdjur

- Är ansvarig för all skada, försent inlämnad eller förlust av utrustning under hyresperiod

- Är ansvarig för att ha adekvat försäkring, som t ex hemförsäkring som täcker skada och olycka under hyresperioden.

- Utrustning återlämnas förpackade som vi utlämning

Uthyraren

- Är ansvarig för att utrustningen är funktionsduglig vid upphämtningen av utrustningen.

-Åtar sig att gå igenom säkerhet och hanterande av utrustning med hyrestagaren vid upphämtning.

- Kan inte på något sätt göras ansvarig för olycka eller skada på egendom i samband med användandet av hyrd utrustning.

Nomadic North tar för givet att hyrestagaren följer allemansrätten och visar största hänsyn till natur och människor och förutsätter att hyrestagaren tagit del av och följer uppförandekod

Hyresvillkor i helhet

Hyresavtal allmänna villkor Nomadic North Sweden AB, 559170-2625, nedan kallad uthyraren
Hyrestagaren: Du som hyr utrustning, nedan kallad hyrestagaren
Hyresperiod: Från att utrustningen hämtas upp tills dess den är återlämnad

§ 1Hyrestagaren är ansvarig för utrustningen under hyresperioden.

§ 2Hyrestagaren är ansvarig för att utrustning används på avsett sätt, det vill säga till camping- och friluftsliv. Hyrestagaren ska vara aktsam om och hantera utrustning varsamt under hela hyresperioden. Det är exempelvis ej tillåtet att använda utrustning som tält eller husvagn för party, festivaler eller liknande tillställningar, om ej annat överenskommits med uthyraren.

§ 3Hyrestagaren är själv ansvarig för att ha den kunskap som krävs för att hantera utrustningen i de miljöer de är avsedda att användas. Uthyraren kan inte på något sätt göras ansvarig för olycka eller skada på egendom i samband med användandet av hyrd utrustning.

§ 4Uthyraren åtar sig att gå igenom säkerhet och hanterande av utrustning med hyrestagaren vid upphämtning.

§ 5Det är ej tillåtet att ha husdjur eller röka i tält, husvagn eller stuga

§ 6Återlämning ska ske vid överenskommen tidpunkt. För sent inlämnad utrustning debiteras 500 kr per påbörjat dygn, utöver ordinarie dygnshyra.

§ 7Förlängning av hyresperiod måste godkännas av uthyraren

§ 8Ej återlämnad produkt eller produkt som ersatts med liknande produkt, likställs med stöld och kommer polisanmälas

§ 9Vid skada eller förlust av utrustning kommer hyrestagaren debiteras reparationskostnad eller inköp av likvärdig produkt

§ 10Modifiering, avlägsnande av märkning eller annan åverkan på produkterna är ej tillåten. Hyrestagaren kommer debiteras reparationskostnad eller inköp av liknande produkt.

§ 11Uthyraren är ansvarig för att utrustningen är funktionsduglig vid upphämtningen av utrustningen.

§ 12Hyrestagaren är ansvarig för att kontrollera att utrustning är funktionsduglig vid upphämtningen av utrustningen och anmäla eventuella felaktigheter till uthyraren.

§ 13Utrustningen är stöldbegärlig. Vid stöld ska hyrestagaren göra polisanmälan samt meddela uthyraren.

§ 14Produkterna är ej försäkrade genom uthyraren, hyrestagaren ansvarar för att själv ha adekvat försäkring, exempelvis hemförsäkring.

§ 15Hyreskostnaden betalas enligt betalningsplan vid bokningstillfälle, om inte annat avtalats

§ 16Hyrestagaren måste vara myndig och 18 år fyllda

§ 17Giltig legitimation är krav vid hyra av utrustning och kontrolleras vid upphämtning av utrustning

§ 18Hyrestagaren och uthyraren ska kontrollera produkterna efter återlämnandet så att inga oklarheter råder vid återlämnandet.

§ 19Utrustning ska återlämnas förpackade på samma sätt som de levererades

§ 20Om uthyraren ej kan uppfylla hyresavtalet på grund av omständigheter utanför uthyrarens kontroll, sker återbetalning endast för de dygn då utrustningen ej kunnat användas. Ingen ytterligare kompensation utbetalas.

§ 21Ingen kompensation eller skadestånd utöver återbetalande av hyra lämnas till hyrestagaren

§ 22Hyresavtalet är giltigt oavsett väder

§ 23Uthyraren äger utrustningen. Hyrestagaren får ej låna ut, sälja, pantsätta, överlåta eller hyra ut utrustningen.

§ 24Vi tar för givet att hyrestagaren följer allemansrätten och visar största hänsyn till natur och människor.

§ 25Vi förutsätter att hyrestagaren tagit del av och följer uthyrarens uppförandekod